IRMAK'TA EĞİTİM |   
          

FENERYOLU IRMAK ANAOKULUNDA EĞİTİM YAKLAŞIMI
Bireyin yaşam boyunca sergileyeceği zihinsel-bilişsel, duygusal-sosyal becerilerin temeli erken çocukluk yıllarında başlar. Beyin gelişimi
yaşamın ilk yıllarında çok hızlıdır. Öğrenme olayı da beyinde gerçekleştiğine göre, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaran zenginleştirilmiş
öğrenme ortamlarının  önemi büyüktür. Okulumuz bu ilkeye uygun olarak öğrencilerin algı ve dikkat özelliklerine  göre yapılandırılmış ortamlar sunar.

FENERYOLU IRMAK ANAOKULU'NUN  eğitim programı; kendi dilini ve kültürünü çok iyi bilen, araştıran ve sorgulayan, düşünerek inisiyatif
kullanabilen, aile dışı bireylerle de rahatça iletişim kuran, sorunlarını çözmeye çabalayan, dengeli, açık görüşlü, ilkeli bireyler yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Yıl boyunca uygulanan "Değerlendirme" çalışmalarının sonuçlarına göre program bireysel farklılıklara uygun şekilde
esneklik  gösterir.

FENERYOLU IRMAK ANAOKULU'NDA etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modelleri, çocukların çok yönlü kişilik
gelişimini amaçlayan programlar bir potada eritilerek uygulanırken, "Değerler Eğitimi"  gerek planlı çalışmalar, gerekse fırsat eğitimi
çalışmalarıyla uygulanmaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

 • Özgür düşüncenin tartışıldığı,
 • Kişilik kazandırmaya yönelik,
 • Yararlı davranış değişiklikleri gerçekleştiren,
 • Çağdaş eğitim sistemini benimseyen,
 • Yeteneğe göre yönlendiren,
 • Ezbercilikten uzak,
 • Yeterli bir fiziki ortama sahip,
 • Yenilikleri takip eden,
bir eğitim programı uyguluyoruz.   

HEDEFLEDİĞİMİZ ÖĞRENCİ PROFİLİ
 • Yaratıcı,
 • Araştırmayı seven,
 • Öğrenmeyi öğrenen,
 • Kişilik sahibi,
 • Milli ve evrensel değerlerle donanmış,
 • Düşündüğünü söyleyebilen,
 • Karar verip, uygulayabilen,
 • Özgüvenli,
 • Barışa inanan çocuklar yetiştirmek istiyoruz.   
   
ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE Kİ DEĞİŞİM, GELİŞİM VE YENİLİKLERİ YAKINDAN İZLEYEREK ÇALIŞAN , FENERYOLU IRMAK ANAOKULU'NUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ, EĞİTİM PROGRAMLARINI " KİŞİLİK KAZANDIRMA SİSTEMİ ÜZERİNE " YAPILANDIRMIŞ OLMASIDIR.

Copyright © 2013 Gençlik Hizmet Vakfı / Feneryolu Irmak Anaokulu Tarafından Her Hakkı Saklıdır.