EĞİTİM PROGRAMIMIZ |   
          
NİTELİKLİ BİREY EĞİTİMİ

Nitelikli bir birey olma özelliklerini kazanabilmeleri, toplumsal değerleri  (barış, dürüstlük, sorumluluk, özgüven vb.) fark edip davranışa dönüştürmeleri için Nitelikli Birey Eğitimi Programı uygulanmaktadır.

Çocuklarımızın kişisel karar verme, hareketlerini ve sonuçlarını bilme, başkalarının duygularını ve endişelerini anlayıp onların bakış açısından bakma (empati) yeteneklerinin gelişmesinde ve mutlu birey olmalarında, duygusal gelişim süreci etkili olmaktadır.
İşte bu bilinçle;    
     
Eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz, ulusal değerlerimizden ve kültürümüzden hareketle, evrensel ölçülerde planlanmıştır. İngilizce eğitimimiz gün içinde süreklilik göstererek, yapılan her etkinlikte aktif olarak yabancı dil kullanılmasına temeline dayanmaktadır.Programımız; beden koordinasyon etkinlikleri, zaman yapılandırma, anadil etkinlikleri, kavram çalışmaları, sanat etkinlikleri, öykü drama çalışmaları, matematik ve fen alan çalışmalarını içermekte, doğru oyun programımız ve proje çalışmaları ile öğrenme süreci desteklenmektedir. Yıl içerisinde bu program çeşitli kültürel sosyal aktiviteler ve geziler ile zenginleştirilmiştir.

6 Yaş Grubumuzda; drama, dans, müzik (İngilizce-Türkçe), resim, jimnastik, fen ve bilgisayar.

5 Yaş Grubumuzda; drama, dans, müzik(İngilizce-Türkçe) resim,  jimnastik.

3 Yaş Grubumuzda; drama, dans, müzik (Türkçe) resim, jimnastik.

                                                     
Yıl içinde  konulara  uygun  çeşitli  geziler, partiler ve okulumuzda sinema günleri yapılır.  Ayrıca, zaman zaman titizlikle seçtiğimiz çocuk  tiyatrolarına gidilir. Önemli gün ve haftalar etkinliklerle  kutlanır.

Çocuklarımızı ilgilendiren meslek grupları, konuklar davet edilerek tanıtılır.

Yapılan etkinlik ve geziler çocuklarımızın öğrendiklerini pekiştirmelerini, sosyalleşmelerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı sağlar.

Çocuklarımızın, eğitim-öğretim yılı sonunda, yıl içindeki çalışmalarını “Veli Paylaşım Günü"nde  velilerine sunarlar.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ
Günümüz serbest zaman etkinliği ile başlar. Çocuklara bireysel gelişimlerine ve ilgilerine yönelik seçenekler sunulur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oyunlarını kurarlar. Bu etkinlik biz eğitimciler için değerli bir gözlem ve teke tek ilişki olanağı verir. Doğru oyun programı ile tüm beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri bir ortam sunulur.          

DOĞRU OYUN PROGRAMI
Çocuğun doğasında var olan oyun oynama ihtiyacını eğitimin en önemli parçası olarak kullanırsak, bedensel, zihinsel ve duygusal olarak onun gelişimine en büyük katkıyı sağlarız. Çünkü, oyun  çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Oyun yoluyla çocuk, birikmiş enerjisini toplumsal açıdan kabul edilen bir şekilde boşaltma olanağı bulur.

Oyun, bir  yandan çocuğun gelişimine katkıda bulunurken, öte yandan eğitici bir değere sahiptir. Bir yandan izleyen yetişkine çocuğun kişilik özellikleriyle ilgili önemli ip uçları verirken, bir yandan da çocuk için ipucu veren özelliğe sahip bir etkinliktir.

Çocuğa toplumsal beceriler kazandırır, duygusal doyum sağlar ve en önemlisi onu özgürleştirir. Böylece çocuğu öğrenmeye hazır hale getirir.

Önceleri “tek başına“  oynayan çocuk, daha sonra “paralel oyun” dönemine girer. Bu devrede,o kendi oyuncaklarıyla oynarken, arkadaşı da kendi oyuncaklarıyla oynar.Bunu, birlikte oynadıkları “ iş birliği oyunu” izler.

ZAMAN YAPILANDIRMA-PLANLAMA-ÇALIŞMA- HATIRLAMA
Çocuk bu etkinlikle ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve uygulamanın sonuçlarını görme fırsatını bulur. Bu süreçte zamanını doğru kullanma ve yapılandırma becerisi gelişir.
BEDEN KOORDİNASYON ETKİNLİĞİ
Büyük kas gelişimini desteklemek amacı ile her sabah düzenli olarak 15 dakika yaptığımız beden koordinasyon geliştirme çalışmaları beden gelişimi kadar zihin gelişimi el kol koordinasyonunu geliştirdiği gibi duygusal rahatlamayı  da  beraberinde getirmektedir.
   
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Yaşam basamağındaki en temel etkinliklerden biri kişinin kendini doğru akıcı ve etkileyici bir biçimde ifade etmesidir. İletişim becerisi gelişmiş sorun çözme kapasitesi yüksek Türkçeyi doğru, güzel ve akıcı kullanan çocuklar yetiştirmek anadil etkinliklerinin esasını oluşturmaktadır. Bu faaliyette şarkılar şiirler ve tekerlemeler söylenip, parmak oyunları oynanır bilmeceler sorulur.
    
Anasınıfımızda okumaya hazırlık çalışmaları ses, hikaye tamamlama, resimlere bakarak hikaye oluşturma tekniğiyle yapılır. Yazmaya hazırlık çalışmaları ise kalemi doğru tutma, nokta birleştirme, el yazısına yönelik doğru yönde çizgi çizme aşamalarıyla uygulanır.

KAVRAM ÇALIŞMALARI
Çocukların gelişim özelliklerini; psikomotor, sosyal, duygusal, dil, bilişsel ve öz bakım alanlarında destekleyici ve pekiştirici çalışmaları kapsayan etkinlikler yapılmaktadır. Renk, sayı, şekil, zaman, mekan kavramlarında çeşitli meteryaller kullanılır. Çalışmalarda daima basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru bir yol izlenir.

SANAT ETKİNLİĞİ    
Çocukların yaratı biçimde ürün oluşturması, farklı Malzemeleri tanıması ve kullanması sanata yönelik yetenek ve ilgilerini keşfetmeleri temel hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için atık malzemelerle çalışır. Makas tutma, kesme, yapıştırma çalışmaları işlenen konulara paralel olarak sürdürülür. Resim, seramik, mozaik çalışmaları bu alanın içinde yer alır.
MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMALARI    
Günlük kavram çalışmalarımızın içinde Matematik etkinliğini kavrama yollarından biri olarak kullanılır. Gruplandırma, sınıflandırma, sayma, karşılaştırma, sayıları tanıma, basit toplama ve çıkarma işlemleri yapma bu alanı kapsayan çalışmalardır.

Bu alanda  “ Neden? Niçin? Nasıl? Ne? ”  sorularını sıkça kullanırız.  Çevreye karşı duyarlılık geliştirirken, gözlemleriz, keşfederiz ve bilgiyi transfer ederiz. 
Deneyler, mutfak çalışmaları, aracı kullanma, doğa incelemeleri, belgesel vb. izleme çalışmaları konuları pekiştirir.

DİNLENME ZAMANI
Küçük yaş gruplarının günlük aktivitelerinin 1 saatini dinlenerek geçirirler. Çünkü uyku esnasında beyinde protein sentezi geliştiği için öğrenme ve günün diğer bölümünü daha dingin geçirebilmeleri için bunun çocuk gelişimi açısından önemli olduğunu bilinmektedir. Bu suretle giyinmek, soyunmak ve düzen gibi özbakım becerilerinin gelişmesine ortam hazırlanır.

ÖYKÜ-DRAMA   
Belli bir amaca yönelik olarak öğretmen tarafından okunan ve anlatılan öykülerin yanı sıra yarı yapılandırılmış öyküler de çocuklar tarafından pandomin, rol oynama ve doğaçlama gibi dramatizasyon etkinlikleri ile gerçekleştirilir.

Böylelikle çocukların hayal güçleri zenginleşirken yaratıcılıkları gerçekleşir.


İNGİLİZCE    
Okulumuzda İngilizce etkinliği branş öğretmenleri tarafından uygulanır.
Yabancı bir dil, önce dinlenir. Sonra yavaş yavaş  sözcük ve cümlelere dökülmeye, sonunda konuşulmaya başlar. Burada görülüyor ki, anadili öğrenirken yaşananlar  ikinci dilde de tekrar aynı şekilde ve basamak basamak tekrar ediyor. Bunun için, sürekliliğin yaşatılabilmesi çok önemlidir.

İngilizce’nin sadece konuşmak değil, sınıf içi-dışı oyunlar oynamak, bol bol şarkı söylemek, okul içinde devamlı çalınan İngilizce şarkıları dinlemekle de süreklilik artar.

İngilizce programımız, yaş gruplarına uygun olarak Türkçe ders programlarımızla bağlantılı olarak hazırlanmıştır. İngilizce programımız etkinlik ağırlıklı olup çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri basit İngilizce kelimelerin ve cümlelerin onun anlayabileceği şekilde oyun yoluyla öğretilmesine yöneliktir.

İngilizce saatlerinde oyun, müzik, sanat, drama, spor gibi değişik etkinlikler bir arada bulunmaktadır. İngilizce öğrenimi; eğitsel dramatizasyonlarla TV, video ve bilgisayar desteği ile eğlenceli bir şekilde gerçekleşmektedir. Hedefimiz; çocuklarımıza İngilizce’yi sevdirip onların kendi anadilleriyle birlikte yeni bir dili de öğrenmelerine yardımcı olmak, ayrıca ilerde İngilizce’yi kolay öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.
    

Copyright © 2013 Gençlik Hizmet Vakfı / Feneryolu Irmak Anaokulu Tarafından Her Hakkı Saklıdır.