KAYIT KABUL |   REHBERLİK | HİZMET BİRİMLERİ
          
Rehberlik  Servisimiz  çocuklarımızı sınıfta ve dışarıda ve her türlü etkinlikte gözlemler. Velilerimizle  görüşmeye her zaman açıktır. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda artık eğitim ve öğretim alanında da yeni bakış açılarına gereksinim vardır. Çocuk ve gençlerin,  sadece bilgilerle yüklü  bireyler olmak yerine, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan bir bütün olarak uygun olan en üst düzeyde gelişip, yetişmeleri gerekmektedir.

Irmak Okulları da, öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve sosyal açıdan tutarlı ve sağlıklı bir bütün olarak gelişmelerini, çağdaş dünyaya uyum sağlayabilecek mutlu ve üretken bireyler  olmalarını amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak, okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ile öğrencilerimizin; 

• Sınırlarının farkında, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen,
• Kendisi ve diğer insanlarla barışık,
• Sosyal yaşamda ayakları üzerinde durabilen,
• Sorun çözme becerileriyle donatılmış,
• Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında , etkin bir biçimde ifade edebilen,
• İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,
• Mutlu ve sağlıklı

bireyler olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve etkili bir yardımın verilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi öğrencilerimizin gereksinim duydukları konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerimizi yürütürken izlediğimiz ilkeler; gizlilik, kişilik haklarına saygı, güven,bireyin değerliliği ve işbirliğidir. Velilerimiz ile yapacağımız iş birliği bizler için çok değerlidir.     

AMACIMIZ
Öğrencilerimizin;

• Kendilerini tanımaları
• İlgi ve yeteneklerinin farkına varmaları
• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri
• Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olmaları

İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.


VELİ İLETİŞİM    
Anne-babaların ve biz eğitimcilerin ortak amacı, çocuklarımızın iyi yetişmeleri ve başarılı olmalarıdır. Onların yaşamında yer alan iki önemli kurum olan aile ve okul ancak işbirliği içinde hareket ederse  amaca ulaşılır. Bu gerçekten yola çıkılarak Irmak Okulları Rehberlik Servisi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.

• Veli toplantıları
• Bültenler (Gereksinimler doğrultusunda, farklı konularda hazırlanan bilgilendirici bültenler)
• Bireysel görüşmeler (Velilerimiz ile gerçekleştirilen, gizlilik içeren paylaşımlar)
Copyright © 2013 Gençlik Hizmet Vakfı / Feneryolu Irmak Anaokulu Tarafından Her Hakkı Saklıdır.